укладено 14 708 угод на сумму:
2
4
7
7
8
5
5
0
грн.

Условия кредитования

Загальні параметри
Мінімальна сума 500 грн.
Максимальна сума
 • 3000 – для нових клієнтів, що звертаються вперше за отриманням кре-диту та для клієнтів, що мають прострочену заборгованість хоча б за одним з раніше отриманих кредитів та така заборгованість існує більше ніж 1 календарний день протягом останніх 3 місяців. Повторний клієнт: загальний строк користування попередніми кредитами - менше, ніж 7 днів.
 • 4000 - для повторних клієнтів:
  - кількість закритих кредитів: 1 та більше;
  - загальний строк користування попередніми кредитами - більше 6 днів;
  - останній кредит закритий без прострочення, або з простроченням до 30 днів включно.
 • 5000 - для повторних клієнтів:
  - кількість закритих кредитів: 3 та більше;
  - загальний строк користування попередніми кредитами - більше 14 днів;
  - останній кредит закритий без прострочення, або з простроченням до 30 днів включно.
 • 7000 - для повторних клієнтів:
  - кількість закритих кредитів: 5 та більше;
  - загальний строк користування попередніми кредитами - більше 29 днів;
  - останній кредит закритий без прострочення, або з простроченням до 15 днів включно.
Валюта Національна валюта України - гривня
Вимоги до клієнтів
 • Постійна реєстрація на території України;
 • Вікові обмеження для всіх типів клієнтів: чол./жін. - від 18 до 65 років;
 • Активні користувачі інтернету з обов’язковою наявністю ІПН, платіжної картки, е-mail та мобільного телефону українського оператора.
Фінансові параметри
Разова комісія 15% – для нових клієнтів, що звертаються вперше за отриманням кредиту та для клієнтів, що мають прострочену заборгованість хоча б за одним з раніше отриманих кредитів та така заборгованість існує більше ніж 1 календарний день протягом останніх 3 місяців; а також для повторних клієнтів, загальний строк користування попередніми кредитами - менше, ніж 7 днів. 
10% - для всіх інших категорій повторних клієнтів.
Процентна ставка за користування кредитом, %
 • 3000 - 2% в день від початкової суми кредиту;
 • 4000 - 2% в день від початкової суми кредиту;
 • 5000 - 1,7% в день від початкової суми кредиту;
 • 7000 - 1,5% в день від початкової суми кредиту;
 1. Процентна ставка за користування кредитом (далі - Проценти) нараховується щоденно на початкову суму кредиту (повну початкову суму кредиту без врахування повернень).
 2. Проценти нараховуються в день видачі кредиту і далі за кожний день при відкритті відповідного календарного дня (станом на 00:00:01) за фактичну кількість днів протягом строку користування кредитом.
 3. Сплата Процентів за майбутні періоди не дозволяється
Умови видачі та погашення кредиту
Видача кредиту Видача кредиту здійснюється на картку Visa / MasterCard будь-якого українського банку шляхом переказу Visa Personal Payment або MasterCard MoneySend
Склад кредитної заборгованості
 1. Сума кредиту (в т.ч. сума Комісія);
 2. Проценти за користування кредитом (нараховується на початкову суму кредиту);
Черговість погашення кредитної заборгованості
 1. Прострочена сума Процентів;
 2. Прострочена сума кредиту;
 3. Строкова сума Процентів;
 4. Строкова сума кредиту.
Погашення кредитної заборгованості
 1. Строк погашення:
  планове погашення заборгованості здійснюється не пізніше дати закінчення строку кредиту.
 2. Проценти за користування кредитом (нараховується на початкову суму кредиту);
  Кредит погашається шляхом використання реквізитів платіжної картки через сайт ТОВ «ДОВІРАКРЕДІТ» або готівкою за вказаними в договорі реквізитами на поточний рахунок ТОВ «ДОВІРАКРЕДІТ»
 3. Момент погашення: 
  Момент отримання позитивної відповіді емітента платіжної картки на авторизаційний запит по перерахуванню коштів з платіжної картки клієнта у віртуальному POS – терміналі або зарахування коштів на поточний рахунок ТОВ «ДОВІРАКРЕДІТ».
 4. Мінімальна сума погашення - 50 грн
Пролонгація кредиту
Пролонгація кредиту
 1. Строк дії кредиту автоматично продовжується на первісно вибрану Пози-чальником кількість днів, у випадку, якщо по День повернення кредиту (включно) Позичальник здійснив оплату заборгованості по Кредитному до-говору (далі- Договір) на суму не менше суми процентів, що розраховані ви-ходячи з кількості днів, що встановлені Договором та передували (поспіль) Дню поверненню кредиту (включно).
 2. У випадку, якщо строк дії кредиту закінчився та не відбулася його чергова пролонгація, строк дії кредиту автоматично продовжується, на кількість днів, зазначених в Договорі в дату здійснення Позичальником оплати в повному обсязі заборгованості за процентами, що передбачені цим Дого-вором.
 3. Загальна кількість пролонгацій, що передбачені Договором, протягом всього строку дії Договору не може перевищувати 10 разів. Після кожної пролонгації строку дії кредиту, День повернення кредиту зазначається в Особистому кабінеті.
 4. При пролонгації розмір Процентної ставки на кожний наступний період кредиту не змінюється.
Інші умови
Інші умови В будь-який момент часу у клієнта може бути лише один діючий кредит.
Максимальная годовая процентная ставка, включающая ссудный процент, а также все остальные комиссии и расходы за год составляет 980%

Получить онлайн